Dzielnice Gdyni

Gdynia – aura, nastrój oraz atrakcje
Strefa klimatyczna, w której leży Gdynia, oznaczana jest umiarkowaną, przejściową. Ta przejściowość związana jest z faktem, że klimat posiada zarówno przymiotniki morskie, jak oraz kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie posiadają tę właściwość, iż podwyższają, a również obniżają temperaturę atmosfery w tej miejscowości, co jest niebanalnie przeróżne od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, lub upust temperatury ma ścisły związek z dominującą porą roku oraz właściwie od niej zależy. Gdynia kategoryzowana jest do miast Polski, jakie charakteryzują się wielkim nasłonecznieniem – więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z największych w stworzonym przez nas kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja i czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Omawiając klimat Gdyni, warto również wspomnieć o wilgotności. Bowiem oraz te wartości charakteryzują się tym, że są trochę wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najmniejszą wilgotnością znamionuje się miesiąc czerwiec. W tym wypadku omawiana wartość sięga 74%.